Hallitus

Saimaan Syöpäyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus 2017

Puheenjohtaja Alpo Manninen, THM, SHJ
Varapuheenjohtaja Titta Saksa, pankinjohtaja OTK, KTM

Jäsenet:

TtM, toimintayksikön esimies Virpi Hakuli
Hoitotyön lehtori Pia Halonen
Asianajaja Pekka Havo
Työterveysylilääkäri Kari Jaakkola
Metsätilayrittäjä, tradenomi Annukka Kimmo
Apulaisosastonhoitaja Tuula Lindh
Terveydenhuollon lehtori Leena Lukka
Lääkäri Päivi Malanin
Toimittaja Johanna Vasara
Toimitusjohtaja Helena Wright

Varajäsenet:

Sosiaalityöntekijä Veikko Heikkinen
Kodinhoitaja Pirjo Heinikainen
Sosiaalijohtaja Soili Myllys
Palvelupäällikkö Terttu Olanterä