Hallitus

Saimaan Syöpäyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus 2018

Puheenjohtaja Alpo Manninen, THM, SHJ
Varapuheenjohtaja Titta Saksa, pankinjohtaja OTK, KTM

Jäsenet:

Toimintayksikön esimies, TtM Virpi Hakuli
Työterveysylilääkäri Kari Jaakkola
Hoitotyönlehtori, terveydenhoitaja YAMK Haija Kankkunen
Metsätilayrittäjä, tradenomi Annukka Kimmo
II kaupunginsihteeri, viestintäjohtaja, YTM Alina Kujansivu
Apulaisosastonhoitaja Tuula Lindh
Terveydenhuollon lehtori Leena Lukka
Palvelupäällikkö Terttu Olanterä
Toimitusjohtaja, eMba, TtM Aila Pärnänen
Toimittaja Johanna Vasara
Toimitusjohtaja Helena Wright

Varajäsenet:

Sosiaalityöntekijä Veikko Heikkinen
Kodinhoitaja Pirjo Heinikainen
Sosiaalijohtaja Soili Myllys
Fysioterapeutti, TtM Maarit Hiltunen-Toura