Periytyvyysneuvonta

Perinnöllisen syövän riskiä voi selvittää perinnöllisyysneuvonnassamme. Perinnöllisyysneuvonnan tarkoituksena on selvittää, onko henkilöllä syöpäalttius eli tavallista suurempi riski sairastua syöpään.

Nykyarvioiden mukaan perinnöllinen alttius liittyy vain noin kymmeneen prosenttiin tavallisista syövistä.

Lue lisää syövän perinnöllisyydestä

Periytyvyysneuvonta

Saimaan Syöpäyhdistyksessä periytyvyysneuvontaa annetaan vain täysi-ikäisille. Syövän periytyvyyttä selvittävät tehtävään koulutetut sairaanhoitajamme.

Ensimmäinen askel perinnöllisen syöpäalttiuden selvittämisessä ovat tiedot lähisukulaisten syöpäsairauksista; itse asiakkaasta, hänen vanhemmistaan, sisarukistaan ja lapsistaan sekä isovanhemmistaan ja sedistä, enoista ja tädeistä. Riskiin vaikuttaa syöpään sairastuneiden määrä, sairastumisikä, syöpätyyppi ja useampien syöpäkasvainten esiintyminen samalla henkilöllä.

Hoitaja piirtää tietojen pohjalta sukupuun, joka havainnollistaa periytyvän syöpäalttiuden riskiä. Jos sukutiedot viittaavat keskimääräsitä suurempaan syöpäalttiuteen, sairaanhoitaja suosittelee jatkoselvityksiä. Varsinaisen perinnöllisyysneuvonnan antaa perinnöllisyyslääkäri, joka myös tekee päätöksen mahdollisesti suositeltavista geenitutkimuksista.

Varaa aika periytyvyysneuvontaan lähimmän neuvontapalvelun hoitajalta.

Tietosuojaseloste Asiakasrekisteri Saimaan Syopayhdistys

Tietosuojailmoitus periytyvyysneuvonta

Periytyvyysneuvonta – henkilötietojen käsittely