Siirry suoraan sisältöön

Syöpäpotilaiden ja läheisten tuki

Palvelemme syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään sekä kaikkia, joita syöpä koskettaa tai huolestuttaa. Sairaanhoitajiemme tuki- ja neuvontapalvelut ovat maksuttomia eivätkä ne edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Henkilökuntaamme sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tukihenkilöt

Tukihenkilömme ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka auttavat sairastuneita ja heidän läheisiään sairauden eri vaiheissa. Koulutamme ja välitämme vertaistukihenkilöitä sekä saattohoidon tukihenkilöitä.

Kuntoutumisen tuki

Syöpä on raskas sairaus. Syövästä toipuminen tai sairauden kanssa elämään oppiminen vaatii voimia. Siksi sairastuneet ja läheiset voivat tarvita tukea kuntoutumiseen.

Terveyden edistäminen

Meiltä saat tietoa syöpäriskin vähentämisestä, syöpäalttiuden periytymisestä ja syövän varhaistoteamisesta. Jos sairastat syöpää, neuvomme, miten voit omilla valinnollasi edistää hyvinvointiasi.

Rintaproteesi

Välitämme rintaproteeseja sairaanhoitopiirien maksusitoumuksia vastaan. Jokainen rintaleikattu on oikeutettu rintaproteesiin.

Periytyvyysneuvonta

Periytyvyysneuvonta on tarkoitettu sinulle, jota perinnöllisen syövän riski huolestuttaa. Selvitämme sukusi syöpähistorian avulla, onko sinulla tai läheiselläsi tavallista suurempi alttius sairastua syöpään.

Tietoa syövästä

Syöpäjärjestön Kaikki syövästä -sivustolle on koottu luotettavaa tietoa syövästä, sen hoidoista ja Syöpäjärjestöjen palveluista.

Taloudellinen tuki

Maksamme jäsenillemme hoitopäiväkorvausta syöpäsairaudesta johtuvista sairaalapäivistä. Lapsen tueksi- rahastosta myönnämme kertaluonteisen alkuavustuksen, kun perheen lapsi sairastuu syöpään (ei edellytä jäsenyyttä). Myös Syöpäjärjestöt myöntävät taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Potilasoppaat ja -verkostot

Suomen Syöpäpotilaat ry ylläpitää kattavaa ja ajanmukaista potilasopasvalikoimaa sekä valtakunnallista potilasverkostotoimintaa.