Tue toimintaa

Yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat tukea toimintaamme monin tavoin. Voit liittyä jäseneksi, osallistua vapaaehtoisena tai tukea toimintaa muilla tavoin.

Tuellanne voimme tarjota muun muassa maksutonta neuvontaa ja ohjausta syöpäpotilaille, kouluttaa tukihenkilöitä sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä järjestää ryhmiä ja tapahtumia.

Kiitämme lämpimästi kaikkia työtämme tukevia.

Tue syöpätyötä

Annamme mielellämme lisätietoja erilaisista tukemisen tavoista. Ota yhteyttä puhelimitse 05 451 3770 tai sähköpostitse saimaa@sasy.fi.

Haluaisitko liittyä jäseneksi?

Muistolahjoitus

Saimaan Syöpäyhdistykselle osoitetun muistolahjoituksen kautta voit kunnioittaa edesmenneen muistoa. Yhteisellä keräyksellä voidaan kukkien tai yksittäisten muistoadressien sijasta tukea Saimaan Syöpäyhdistyksen työtä.

Välitämme omaisille tiedon muistolahjoitukseen osallistuneista sekä lahjoitusten yhteissumman.

Merkkipäivälahjoitus

Tekemällä merkkipäivälahjoituksen voit olla mukana tukemassa Saimaan Syöpäyhdistyksen toimintaa. Lahjoituksen voit osoittaa haluamaasi kohteeseen yhdistyksen toiminnassa. Välitämme merkkipäivän viettäjälle lahjoittajien nimet ja lahjoitusten yhteissumman.

Testamenttilahjoitus

Yhdistyksellämme on oikeus ottaa vastaan testamenttilahjoituksia. Yhdistykselle lahjoitetut varat käytetään Saimaan Syöpäyhdistyksen alueella tehtävään syöpätyöhön.

Testamentin tekeminen

Testamentin voi tehdä itse. Sen laadinnassa on kuitenkin hyvä käyttää asiantuntijana lakimiestä, koska testamentin tulee täyttää asiakirjalta vaadittavat muotomääräykset. Testamenttilahjoitus on Saimaan Syöpäyhdistykselle verovapaa.

 • Täysi-ikäinen henkilö on oikeutettu tekemään testamentin.
 • Testamentin tekijältä vaaditaan riittävää tervejärkisyyttä, sillä testamentin tekohetkellä ratkaisevassa asemassa on testamentin tekijän henkinen tila.
 • Testamentti on aina tehtävä henkilökohtaisesti eikä kukaan voi valtuuttaa toista tekemään testamenttia puolestaan.
 • Testamentti tulee tehdä tarkan harkinnan jälkeen, sillä siitä ilmenee yksiselitteisesti viimeisen tahdon määrittely. Tekijään ei saa kohdistua ulkopuolista painostusta.
 • Testamentin voi saada hyväkseen vain joko ihminen tai oikeushenkilö, kuten yhdistys tai säätiö.

Testamentin kirjoittaminen

 • Testamentin täytyy olla kirjallinen, se tulee allekirjoittaa ja oikeaksi todistaa.
 • Testamentin voi kirjoittaa itse tai joku muu.
 • Päiväys on välttämätön.
 • Allekirjoitettu testamentti säilytetään huolellisesti esimerkiksi pankin tallelokerossa.

Todistajat

 • Vähintään kaksi, jotka samanaikaisesti paikalla ollessaan todistavat tekijän allekirjoituksen oikeaksi.
 • Todistajien on oltava 15 vuotta täyttäneitä.
 • Todistajien on ymmärrettävä, mitä testamentin tekeminen tarkoittaa.
 • Todistajien on pystyttävä arvioimaan testamentin tekijän henkistä tilaa.
 • Todistaja ei saa olla lähisukulainen.
 • Todistaja itse tai hänen lähisukulaisensa ei saa hyötyä testamentista.

Annamme mielellämme lisätietoja. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse 05 451 3770 tai sähköpostitse saimaa@sasy.fi.

Testamenttimalli yksinäinen henkilö

Testamenttimalli aviopuolisot