Siirry suoraan sisältöön

Kurssit

Me Saimaan Syöpäyhdistyksessä haluamme, että jokaisella syöpään sairastuneella on mahdollisuus omaan elämäntilanteeseensa sopivaan tukeen ja kuntoutukseen.

Järjestämme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn tuella kuntoutumista tukevia kursseja syöpäpotilaille ja heidän puolisoilleen. Lisäksi toteutamme lahjoitus- ja testamenttivaroin kursseja ja virkistyspäiviä syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen.

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi 21. – 24.3.2022

4-päiväinen laitoskurssi Imatran Liikunta- ja Kuntoutumiskeskuksessa Imatran Kylpylä

Kurssi on tarkoitettu parantumatonta syöpää sairastaville ja heidän avio-/avopuolisoilleen. Hakuaika kurssille päättyy 18.2.2022.

Kurssilla on tilaisuus käsitellä omia kokemuksia sairaudesta ja tunteista ja tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia syöpäpotilaita ja heidän puolisoitaan. Kurssilla saa tietoa oireenmukaisesta hoidosta ja keinoja jokapäiväiseen selviytymiseen. Kurssi auttaa myös puolisoa sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja vahvistaa hänen voimavarojaan.

Kurssin ohjelmaan sisältyy ohjattuja pienryhmäkeskusteluja, kevyttä liikuntaa, ulkoilua ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssin ohjaajina toimivat Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja sekä toimintaterapeutti, fysioterapeutti, palliatiivinen sairaanhoitaja ja vapaa-ajanohjaaja.

Kurssille valitaan hakemusten perusteella 6 paria (syöpäpotilas ja avio-/avopuoliso). Lisätietoa kurssista ja hakulomakkeen saa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelusta >yhteystiedot. Hakemuksen voi myös itse täyttää ja tulostaa alla olevasta pdf-tiedostosta. Täytetty hakemus lähetetään Saimaan Syöpäyhdistykseen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Kurssi on osallistujille maksuton. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee kurssin toteuttamista.

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi 2022 pdf-esite

Kurssihakemus syöpään sairastuneen kurssille (pdf)

Liikkeellä elämässä 7.9. – 16.11.2022 Lappeenrannassa

Tanssi-liiketerapiaan painottuvan yksilökurssin iltatapaamiset ovat kerran viikossa, yhteensä 10 kertaa. Kurssille voi nyt hakea. Huom! Hakuaika päättyy jo 3.6.2022.

Kurssi on tarkoitettu kaikille syöpään sairastuneille. Kurssilla pääset liikkeen ja keskusteluiden avulla käsittelemään ajatuksiasi ja kokemuksiasi. Teemoina ovat mm. suhde omaan kehoon, keholliset kokemukset, elämänmuutokset, voimavarat, tunteet, lepääminen ja rentoutuminen.

Kurssia ohjaa tanssi-liiketerapeutti, tanssistudio TwoStepin ja Kehon Polun yrittäjä Katja Puranen. Kurssitila sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Lappeenrannan keskusta-alueella.

Voit pyytää hakulomakkeen Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajalta, puh. 0400 728 192 tai sähköpostitse saimaa@sasy.fi. Hakulomakkeen voi myös itse täyttää ja tulostaa alla olevasta pdf-tiedostosta. Lähetä täytetty hakemus Saimaan Syöpäyhdistykseen.

Kurssille valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella enintään 10 osallistujaa. Hakemukset käsitellään heti, kun hakuaika on päättynyt. Ennen juhannusta toteutettavien haastattelujen tarkoitus on varmistaa, että kurssi soveltuu hakijan toipumisvaiheeseen ja elämäntilanteeseen. Kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Kurssille osallistuminen on maksutonta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee kurssin toteuttamista.

Kurssihakemus syöpään sairastuneen kurssille (pdf)

Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi 31.10. – 3.11.2022

4-päiväinen laitoskurssi Imatran Liikunta- ja Kuntoutumiskeskuksessa Imatran Kylpylä

Kurssi on tarkoitettu gynekologista syöpää sairastaville ja heidän avio- tai avopuolisolleen. Hakuaika kurssille päättyy 23.9.2022.

Kurssin tavoitteena on syöpää sairastavan toimintakyvyn edistäminen ja henkinen tukeminen. Osallistujat saavat tietoa gynekologisen syöpäsairauden ja sen hoidon vaikutuksista omaan elämään, tukea arjessa selviytymiseen ja tietoa terveistä elämäntavoista. Kurssi tukee myös puolisoa uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa ja vahvistaa hänen omia voimavarojaan.

Kurssia ohjaa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja. Ohjelmaan sisältyy eri asiantuntijoiden mm. fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin ja seksuaaliterapeutin luentoja, ryhmätyöskentelyä, ohjattua ja omatoimista liikuntaa sekä vapaa-ajan toimintaa.

Kurssille valitaan hakemusten perusteella 6 paria (syöpäpotilas ja avio-/avopuoliso). Lisätietoa kurssista ja hakulomakkeen saa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelusta >yhteystiedot. Hakulomakkeen voi myös itse täyttää ja tulostaa alla olevasta pdf-tiedostosta. Täytetty hakemus lähetetään Saimaan Syöpäyhdistykseen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Kurssi on osallistujille maksuton. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee kurssin toteuttamista.

Kurssihakemus syöpään sairastuneen kurssille (pdf)

Hyvinvointia ja jaksamista vahvistava kurssi Pieksämäellä syksyllä 2022

Kurssi toteutetaan yksilökurssina Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelun tiloissa. Kurssin ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille syöpään sairastuneille tai syövän sairastaneille ja sen tavoitteena on auttaa osallistujia löytämään itselleen konkreettisia hyvinvointia lisääviä ja vahvistavia asioita. Iltatapaamisina toteutettava kurssi koostuu 6 tapaamiskerrasta viikon välein. Jokaisella tapaamisella on eri teema. Omaa hyvinvointia tuetaan toiminnallisilla harjoitteilla, keskusteluilla ja välitehtävillä. Kurssilaiset saavat lisätietoa liikunnan ja ravinnon merkityksestä omaan jaksamiseen, vertaistukea sekä vahvistusta omalle seksuaalisuudelle ja minäkuvalle. Opetellaan löytämään omat voimavarat ja mielekkäitä tapoja rentoutua.

Kurssia ohjaavat Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajat ja työnohjaaja/pari- ja seksuaaliterapeutti.

Kurssille valitaan 10 osallistujaa hakemusten perusteella. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Lisätietoa kurssista ja hakulomakkeen saa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelusta >yhteystiedot. Hakulomakkeen voi myös itse täyttää ja tulostaa alla olevasta pdf-tiedostosta. Täytetty hakemus lähetetään Saimaan Syöpäyhdistykseen.

Kurssille osallistuminen on maksutonta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee kurssin toteuttamista.

Kurssihakemus syöpään sairastuneen kurssille (pdf)

Hyvinvointia ja jaksamista vahvistava kurssi Imatralla syksyllä 2022

Hyvinvointia ja jaksamista vahvistavan yksilökurssin ajankohta ja hakuohjeet tarkentuvat myöhemmin. Kurssille voivat hakea Imatran seudulla asuvat.

Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille syöpään sairastuneille tai syövän sairastaneille ja sen tavoitteena on auttaa osallistujia löytämään itselleen konkreettisia hyvinvointia lisääviä ja vahvistavia asioita. Iltatapaamisina toteutettava kurssi koostuu 6 tapaamiskerrasta viikon välein. Jokaisella tapaamisella on eri teema. Omaa hyvinvointia tuetaan toiminnallisilla harjoitteilla, keskusteluilla ja välitehtävillä. Kurssilaiset saavat vertaistuen lisäksi tietoa liikunnan ja ravinnon merkityksestä omaan jaksamiseen sekä vahvistusta omalle minäkuvalle. Opetellaan löytämään omat voimavarat ja mielekkäitä tapoja rentoutua.

Kurssia ohjaavat Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajat.

Lisätietoa kurssista saa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelusta >yhteystiedot.

Hyvinvointia ja jaksamista vahvistava kurssi Savonlinnassa syksyllä 2022

Hyvinvointia ja jaksamista vahvistavan yksilökurssin ajankohta ja hakuohjeet tarkentuvat myöhemmin. Kurssille voivat hakea Savonlinnan seudulla asuvat.

Kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille syöpään sairastuneille tai syövän sairastaneille ja sen tavoitteena on auttaa osallistujia löytämään itselleen konkreettisia hyvinvointia lisääviä ja vahvistavia asioita. Iltatapaamisina toteutettava kurssi koostuu 6 tapaamiskerrasta viikon välein. Jokaisella tapaamisella on eri teema. Omaa hyvinvointia tuetaan toiminnallisilla harjoitteilla, keskusteluilla ja välitehtävillä. Kurssilaiset saavat vertaistuen lisäksi tietoa liikunnan ja ravinnon merkityksestä omaan jaksamiseen sekä vahvistusta omalle minäkuvalle. Opetellaan löytämään omat voimavarat ja mielekkäitä tapoja rentoutua.

Kurssia ohjaavat Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajat. Kurssille osallistuminen on maksutonta. Kurssi rahoitetaan Kauppisen testamenttivaroista.

Lisätietoa kurssista saa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelusta >yhteystiedot. 

Virkistyspäivät syöpäpotilaille ja puolisoille, alueellinen

Järjestämme Anja Ester Pylkön rahaston rahoittamana täysihoidollisia virkistyspäiviä syöpäpotilaille, jotka asuvat Lemin, Savitaipaleen, Suomenniemen ja Taipalsaaren alueella. Päiville voi hakea syöpäpotilas yksin tai yhdessä avio- tai avopuolison kanssa.

Päivien tarkoitus on tarjota virkistystä ja vertaistukea. Ohjelmaan sisältyy kevyttä liikuntaa ja iloista yhdessäoloa. 3-4 vuorokauden mittaiset virkistyspäivät Imatran Kylpylässä ovat valituille osallistujille maksuttomat. Matkakuluja ei korvata.

Tietoa seuraavista virkistyspäivistä saa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajalta, puh. 0400 728 192.

Muut Syöpäjärjestöjen ja Kelan kurssit

Voit hakea myös muille Syöpäjärjestöjen ja Kelan järjestämille kursseille. Kursseja järjestetään eri puolilla Suomea.

Lue, mitä Syöpäjärjestöjen kurssit sisältävät (siirryt Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolle)

Tutustu Syöpäjärjestöjen vuoden 2022 kursseihin  Painettu kurssiopas 2022 julkaistaan pian.

Tietoa Kelan kuntoutukseen hakemisesta löydät Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit -sivulta. Syöpää sairastavien kursseista, niiden sisällöistä ja ajankohdista löydät tietoa Kelan syöpäkurssien verkkosivulta.

Kelan kursseille voit hakea Kelan hakemuslomakkeella KU 132, jonka liitteenä tulee olla lääkärin B-lausunto. Hakemuksen voi täyttää ja tulostaa verkossa. Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Haku päättyy, kun kurssi on täynnä. Kannattaa siis hakea heti.