Palvelut

Saimaan Syöpäyhdistys tarjoaa syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen maksutonta neuvontaa ja tukea sairauden eri vaiheissa. Vertaistukiryhmät, kuntoutuskurssit, paikallisosastojen toiminta sekä terveyden edistäminen ovat myös keskeisiä palvelumuotojamme.

Potilaiden ja läheisten neuvonta

Yhdistyksen sairaanhoitajat auttavat syöpäpotilaita ja heidän läheisiään.
Yhdistys välittää rintaproteeseja rintasyövän sairastaneille.

Syöpäpotilaiden ja läheisten neuvonta

Vertaistuki

Yhdistys välittää tukihenkilöitä sairastuneille ja heidän läheisilleen. Tukihenkilöt auttavat selviytymään sairauden kanssa. Yhdistys järjestää myös vertaistukiryhmiä.

Vertaistuki

Kuntoutus

Tarjoamme sairastuneille sopeutumisvalmennuskursseja ja muuta tukea kuntoutumiseen.

Kuntoutus

Terveyden edistäminen

Yhdistys tarjoaa terveysneuvontaa ja opastaa syövän varhaistoteamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Terveyden edistäminen

Avustukset

Yhdistys myöntää avustuksia lapsisyöpäpotilaille sekä hoitopäiväkorvauksia jäsenilleen, kun jäsenyys on kestänyt yli vuoden.

Lapsen tueksi

Jäsenedut

Tietoa syövästä

Syöpäjärjestöjen Kaikki Syövästä -sivustolle on koottu ajankohtaista tietoa syövästä ja sen hoidosta.

Potilasoppaat

Suomen Syöpäpotilaat ylläpitää potilasoppaita eri aiheista. Oppaiden avulla tuetaan syöpäpotilaita ja heidän läheisiään tarjoamalla asiallista ja ymmärrettävää tietoa. Osa oppaista käsittelee jotain tiettyä syöpää, osa keskittyy syövän ja sen hoidon aiheuttamiin erityiskysymyksiin.

Tutustu potilasoppaisiin Suomen Syöpäpotilaiden sivustolla

Kokemuskoulutus

Saimaan Syöpäyhdistyksen Etelä-Karjalan alueella toimii kokemusasiantuntija Pirjo Olkkonen. Kokemuskoulutuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa kokemustietoa käytetään täydentämään muuta opetusta esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opetuksessa ja ammattilaisten täydennyskoulutuksessa.

Lisätietoa löydät kokemustoimintaverkoston sivustolta