Siirry suoraan sisältöön

Taloudellinen tuki

Maksamme jäsenillemme hoitopäiväkorvausta syöpäsairaudesta johtuvista sairaalapäivistä. Lapsen tueksi- rahastosta myönnämme kertaluonteisen alkuavustuksen, kun perheen lapsi sairastuu syöpään (ei edellytä jäsenyyttä). Myös Syöpäjärjestöt myöntävät taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Hoitopäiväkorvaus

Maksamme yhdistyksemme jäsenille hoitopäiväkorvausta sairaalapäivistä, jotka johtuvat syöpäsairaudesta. Hakemuksen liitteenä tulee olla joko sairaalan edustajan merkitsemä(t) sairaalajakso(t) ja allekirjoitus tai kopiot hoitopäivälaskuista. Korvausta ei makseta pysyvän laitoshoidon ajalta, poliklinikkamaksuista eikä sarjahoidoista.

Hoitopäiväkorvaus maksuperusteet 2024

Hakemus hoitopäiväkorvaus jäsenetu 2024 (tulostettava pdf-lomake)

Lapsen tueksi -alkuavustus

Tuemme Lapsen tueksi -rahastostamme syöpään sairastuneiden lasten perheitä syöpähoitojen alkaessa (kertaluonteinen avustus). Avustus ei edellytä jäsenyyttä yhdistyksessä. Hakemus täytetään yhdessä sairaalan sosiaalityöntekijän, kuntoutusohjaajan tai vastaavan kanssa, joka yleensä myös toimittaa allekirjoitetun hakemuksen Saimaan Syöpäyhdistykseen.

Hakemus Lapsen tueksi -rahastolle (tulostettava pdf-lomake)

Syöpäjärjestöjen taloudelliset avustukset

Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta tukee taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita syöpäpotilaita. Syöpäsäätiön Lasten Syöpärahasto myöntää avustuksia syöpään sairastuneen lapsen perheelle.

Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät, kun siirryt Syöpäjärjestöjen sivustolle Syöpäjärjestöjen taloudelliset avustukset

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Työryhmä, johon kuuluu 19 eri järjestön edustajat, on julkaissut vuonna 2021 Sosiaaliturvaoppaan, jonka löydät verkkosivulta Sosiaaliturvaopas.fi

Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaan tavoitteena on tarjota yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.