Tukihenkilöksi

Tukihenkilömme ovat vapaaehtoisia, jotka auttavat sairastuneita ja heidän läheisiään sairauden eri vaiheissa. Saimaan Syöpäyhdistys kouluttaa vertaistukihenkilöitä, saattohoidon tukihenkilöitä ja arjen ystäviä. Ilmoittaudu mukaan!

Tukihenkilöiden panos on tärkeä sairastuneen toipumisen ja jaksamisen kannalta. Koulutamme kaikki vapaaehtoisemme ja tarjoamme heille tukea. Toiminnassa voi olla mukana sen verran kuin itselle sopii. Tukihenkilötoiminta on myös hieno tapa tutustua uusiin ihmisiin ja jakaa omia kokemuksiaan.

  • Vertaistukihenkilöt ovat joko itse sairastaneet syövän tai ovat sairastuneen läheisiä.  Vertaistukihenkilöt auttavat muita omien kokemustensa ja tietojensa pohjalta.
  • Saattohoidon tukihenkilöt tukevat sairastunutta ja sairastuneen omaisia elämän loppuvaiheessa. Saattohoidon tukihenkilöt toimivat tuen- ja lohdunantajina saattohoidossa oleville ja hänen läheisilleen. Saattohoidon tukihenkilö voi tavata tuettavia sairaalassa, saattohoitokodissa tai tuen tarvitsijan kotona
  • Arjen ystävät ovat vapaaehtoisia, jotka haluavat tukea sairastuneen arjen sujuvuutta ja tasapainoa. Arjen ystäväksi voi ryhtyä kuka tahansa, joka haluaa olla tukemassa toisen ihmisen arjen sujuvuutta ja tasapainoa sairaudesta huolimatta. Hän ei tee kuitenkaan kotitöitä tai hoitotyötä.

Tukihenkilömme ovat sitoutuneet vaitioloon. He kohtaavat tuettavan arvostavasti ja tasavertaisesti. Tukihenkilöt eivät ilmaise omiin vakaumuksiinsa liittyviä mielipiteitä eivätkä esitä lääketieteeseen, hoitoon tai hoitohenkilökuntaan liittyviä kannanottoja.

Tukihenkilömme ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa. Tukea annetaan täysin tuettavan ehdoilla. Tukihenkilöitä ei jätetä yksin vaikeissa tilanteissa, vaan yhdistys sitoutuu auttamaan ja tukemaan heitä sekä järjestämään jatkokoulutusta.

Haluatko tukihenkilöksi? Ota yhteyttä lähimpään neuvontapalveluusi.

Neuvontapalvelujen yhteystiedot