Kokemuskoulutus

Kokemuskoulutuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opetuksessa ja ammattilaisten täydennyskoulutuksessa käytetään kokemustietoa muuta opetusta täydentämässä.

Kokemuskouluttajan tai -asiantuntijan omakohtainen tarina tarjoaa mahdollisuuden oppia pitkäaikaissairailta ja vammaisilta, mitä on elää sairauden tai vamman kanssa. Läheiset voivat puolestaan kertoa, mitä vaikea sairaus tai vamma tuo läheisen ihmisen elämään. Kokemuskouluttajat ja -asiantuntijat ovat tehtäväänsä koulutettuja.

Saimaan Syöpäyhdistyksen Etelä-Karjalan alueella toimii kokemusasiantuntija Pirjo Olkkonen. Hän on Saimaan Syöpäyhdistyksen vapaaehtoinen. Kokemusasiantuntijan voi kutsua tilaisuuksiin puhumaan Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja Jaana Lemetyisen kautta, puh. 0400 728 192. Tilaajalta laskutetaan kokemusasiantuntijan kulukorvaus.

Lisätietoa kokemuskoulutuksesta http://www.kokemuskoulutus.fi/