Kuntoutuskurssit

Me Saimaan Syöpäyhdistyksessä haluamme, että jokaisella syöpään sairastuneella on mahdollisuus omaan elämäntilanteeseensa sopivaan tukeen ja kuntoutukseen.

Järjestämme sopeutumisvalmennuskursseja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn ja Syöpäsäätiön tuella.

Vuoden 2020 kurssitarjontamme:

  • Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi Imatran Kylpylässä 16. – 20.3.2020 (STEA), hakuaika päättyy 14.2.2020.
  • Hyvinvointia ja jaksamista vahvistava kurssi Pieksämäellä (alle 68-v.) 3.9. – 12.11.2020 (STEA). Hakuaika päättyy 14.8.2020.
  • Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi Imatran Kylpylässä, 2. – 6.11.2020 (STEA), hakuaika päättyy 25.9.2020.
  • Tanssi-liiketerapiaan painottuva kurssi syöpään sairastuneille Lappeenrannassa, syksy 2020, Syöpäsäätiön rahoittama. Ajankohta tarkentuu pian.

Tarkemmat tiedot kursseista:

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi 16.-20.3.2020 Imatran Liikunta- ja Kuntoumiskeskuksessa Imatran Kylpylä.

5-päiväinen laitoskurssi on tarkoitettu parantumatonta syöpää sairastaville ja heidän avio-/avopuolisoilleen. Kurssille voi jo hakea. Hakuaika päättyy 14.2.2020.

Kurssin ohjelmaan sisältyy ohjattuja pienryhmäkeskusteluja, kevyttä liikuntaa, ulkoilua ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssin ohjaajina toimivat Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja sekä toimintaterapeutti, fysioterapeutti, psykologi, palliatiivinen sairaanhoitaja ja vapaa-ajanohjaaja.

Kurssilla on tilaisuus käsitellä omia kokemuksia sairaudesta ja tunteista ja tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia syöpäpotilaita ja heidän puolisoitaan. Kurssilla saa tietoa oireenmukaisesta hoidosta ja keinoja jokapäiväiseen selviytymiseen. Kurssi auttaa myös puolisoa sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja vahvistaa hänen voimavarojaan.

Kurssille valitaan hakemusten perusteella 8 paria.  Täytetty hakemus lähetetään Saimaan Syöpäyhdistykseen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Kurssi on osanottajille maksuton. Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssin esite

Hakemuslomake syöpäpotilaiden kurssille

Hyvinvointia ja jaksamista vahvistava kurssi alle 68-vuotiaille 3.9. -12.11.2020 Pieksämäellä.

Kurssi toteutetaan Saimaan Syöpäyhdistyksen Pieksämäen neuvontapalvelun tiloissa.  Hakuaika päättyy 14.8.2019.

Kurssi on tarkoitettu syöpään sairastuneille tai syövän sairastaneille. Kurssin tavoitteena on auttaa kuntoutujaa löytämään itselleen konkreettisia hyvinvointia lisääviä ja vahvistavia asioita.  Kurssi koostuu 6 tapaamiskerrasta noin viikon – kahden välein. Jokaisella tapaamiskerralla on eri teema. Omaa hyvinvointia tuetaan toiminnallisilla harjoitteilla, keskusteluilla ja välitehtävillä. Kuntoutujat saavat lisätietoa liikunnan ja ravinnon merkityksestä omaan jaksamiseen, vertaistukea sekä vahvistusta omalle seksuaalisuudelle ja minäkuvalle. Opetellaan löytämään omat voimavarat ja mielekkäitä tapoja rentoutua.

Kurssia ohjaavat Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja ja psykoterapeutti-työnohjaaja.

Kurssille valitaan 10 osanottajaa hakemusten perusteella. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Lisätietoa kurssista ja hakulomakkeen saa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelusta >yhteystiedot. Hakulomakkeen voi myös itse täyttää ja tulostaa alla olevasta pdf-tiedostosta. Täytetty hakemus lähetetään Saimaan Syöpäyhdistykseen.

Kurssille osallistuminen on maksutonta. Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Hyvinvointia ja jaksamista vahvistava kurssi 2020

Hakemuslomake syöpäpotilaiden kurssille

Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi 2. – 6.11.2020 Imatran Liikunta- ja Kuntoumiskeskuksessa Imatran Kylpylä

5-päiväinen laitoskurssi on tarkoitettu gynekologista syöpää sairastaville ja heidän avio- tai avopuolisolleen. Kurssille voi jo hakea. Hakuaika päättyy 25.9.2020.

Kurssin tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn edistäminen ja henkinen tukeminen. Osallistujat saavat tietoa gynekologisen syöpäsairauden ja sen hoidon vaikutuksista omaan elämään, tukea arjessa selviytymiseen ja tietoa terveistä elämäntavoista. Kurssi tukee myös puolisoa uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa ja vahvistaa hänen omia voimavarojaan.

Kurssia ohjaa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja. Ohjelmaan sisältyy eri asiantuntijoiden mm. fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin ja seksuaaliterapeutin luentoja, ryhmätyöskentelyä, ohjattua ja omatoimista liikuntaa sekä vapaa-ajan toimintaa.

Kurssille valitaan hakemusten perusteella 8 paria (syöpäpotilas ja avio-/avopuoliso). Lisätietoa kurssista ja hakulomakkeen saa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelusta >yhteystiedot. Hakulomakkeen voi myös itse täyttää ja tulostaa alla olevasta pdf-tiedostosta. Täytetty hakemus lähetetään Saimaan Syöpäyhdistykseen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Kurssi on osanottajille maksuton. Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Gynekologista syöpää sairastavien parikurssin esite

Hakemuslomake syöpäpotilaiden kurssille

Tanssi-liiketerapiaan painottuva kurssi Lappeenrannassa, syksy 2020.

Tarkempi ajankohta ja hakuohjeet päivitetään tähän pian.

Kurssiin sisältyy 10 tapaamiskertaa viikon välein. Kurssipaikka on Saimaan Syöpäyhdistyksen sali Lappeenrannan keskustassa, Maakuntagalleria, Kauppakatu 40 D.

Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, mm. elämänmuutokset, omat voimavarat ja vahvuudet, minäkuvan vahvistaminen, tunteet liikkeessä, rentoutuminen, kosketus ja hoiva, vuorovaikutuksen voimat. Teemoja tarkennetaan jokaisen tapaamiskerran jälkeen kuntoutujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tanssi-liiketerapian menetelminä käytetään mm. kehotietoisuustyöskentelyä, läsnäolo-, rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia, luovaa liikettä, leikkiä, musiikkia, kuvatyöskentelyä. Kokemuksia jaetaan sanallisesti terapeutin ja ryhmän kanssa.

Kurssia ohjaa tanssi-liiketerapeutti, tanssistudio TwoStepin ja Kehon Polun yrittäjä Katja Puranen.

Kurssi on tarkoitettu syöpään sairastuneille tai syövän sairastaneille. Kurssille valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella 8 osallistujaa. Hakemukset käsitellään ja haastattelut tehdään, kun hakuaika on päättynyt. Kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Kurssille osallistuminen on maksutonta. Kurssi toteutetaan Syöpäsäätiön rahoittamana.

Henkilötietojen käsittely sopeutumisvalmennuskurssien yhteydessä

Mitä sopeutumisvalmennus on?

Toteutamme lahjoitus- ja testamenttivaroin myös virkistyspäiviä ja -kursseja syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen.

Virkistyspäivät syöpäpotilaille 30.3. – 2.4.2020 Imatran Kylpylässä

Päiville voivat hakea Lemin, Savitaipaleen, Suomenniemen ja Taipalsaaren alueella asuvat syöpäpotilaat joko yksin tai avio-/avopuolison kanssa. Päiville valitaan hakemusten perusteella 16 henkilöä. Virkistyspäivät on osallistujille maksuton, matkakuluja ei korvata. Päivien rahoittajana on Anja Ester Pylkön rahasto. Lisätietoa päivistä ja hakukaavakkeen saa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelusta yhteystiedot. Voit myös tulostaa, täyttää ja palauttaa alla olevan hakemuslomakkeen postitse. Hakuaika päättyy 28.2.2020.

Virkistyspäivien 2020 esite

Hakemuslomake virkistyspäiville 2020

Muut Syöpäjärjestöjen kuntoutuskurssit

Voi hakea myös muille Syöpäjärjestöjen ja Kelan järjestämille kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille. Kursseja järjestetään eri puolilla Suomea. Vuoden 2020 sopeutumisvalmennus- ja virkistyskurssien opas löytyy alla olevasta linkistä.

Syöpäjärjestöt kurssiopas 2020

Kelan esite syöpäkuntoutus

Kelan kurssit syöpään sairastuneille 2020

Tarkempia tietoja Kelan kurssien sisällöistä ja ajankohdista löydät myös osoitteesta www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku. Käytä hakusanaa syöpä.
Kelan kursseille voit hakea Kelan kuntoutushakemuksella KU132. Liitteenä tulee olla lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys. Hakemus lähetetään oman paikkakunnan Kelan toimistoon. Haku päättyy, kun kurssi on täynnä, joten hakea kannattaa heti.

Kelan kuntoutushakemus KU132