Kuntoutuskurssit

Me Saimaan Syöpäyhdistyksessä haluamme, että jokaisella syöpään sairastuneella on mahdollisuus omaan elämäntilanteeseensa sopivaan tukeen ja kuntoutukseen.

Järjestämme sopeutumisvalmennuskursseja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella.

Vuoden 2019 kurssitarjontamme:

  • Hyvinvointia ja jaksamista vahvistava kurssi Mikkelissä, syksy 2019, hakuaika päättynyt.
  • Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi Imatran Kylpylässä, 11. – 15.11.2019, hakuaika päättynyt.
  • Päättynyt: Hyvinvointia ja jaksamista vahvistava kurssi Mikkelissä 8.1. – 19.3.2019
  • Päättynyt: Tanssi-liiketerapiaan painottuva kurssi syöpään sairastuneille Lappeenrannassa 6.3. – 8.5.2019
  • Päättynyt: Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi Imatran Kylpylässä 18. – 22.3.2019

Tarkemmat tiedot kursseista:

Hyvinvointia ja jaksamista vahvistava kurssi Mikkelissä. Hakuaika päättynyt. Kurssi on tarkoitettu syöpään sairastuneille tai syövän sairastaneille. Kurssin tavoitteena on auttaa kuntoutujaa löytämään itselleen konkreettisia hyvinvointia lisääviä ja vahvistavia asioita.  Kurssi koostuu 6 tapaamiskerrasta noin viikon – kahden välein. Jokaisella tapaamiskerralla on eri teema. Omaa hyvinvointia tuetaan toiminnallisilla harjoitteilla, keskusteluilla ja välitehtävillä. Kuntoutujat saavat lisätietoa liikunnan ja ravinnon merkityksestä omaan jaksamiseen, vertaistukea sekä vahvistusta omalle seksuaalisuudelle ja minäkuvalle. Opetellaan löytämään omat voimavarat ja mielekkäitä tapoja rentoutua.

Kurssia ohjaavat Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja ja työnohjaaja/pari- ja seksuaaliterapeutti.

Kurssille valitaan 10 osanottajaa hakemusten perusteella. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Lisätietoa kurssista ja hakulomakkeen saa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelusta >yhteystiedot. Hakulomakkeen voi myös itse täyttää ja tulostaa alla olevasta pdf-tiedostosta. Täytetty hakemus lähetetään Saimaan Syöpäyhdistykseen.

Kurssille osallistuminen on maksutonta. Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Kurssin esite Hyvinvointikurssi Mikkeli syksy 2019

Hakemuslomake syöpäpotilaiden kurssille

Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi 11. – 15.11.2019 Imatran Liikunta- ja Kuntoumiskeskuksessa Imatran Kylpylä. Hakuaika kurssille päättynyt.

5-päiväinen laitoskurssi on tarkoitettu gynekologista syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen.

Kurssin tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn edistäminen ja henkinen tukeminen. Osallistujat saavat tietoa gynekologisen syöpäsairauden ja sen hoidon vaikutuksista omaan elämään, tukea arjessa selviytymiseen ja tietoa terveistä elämäntavoista. Kurssi tukee myös puolisoa/läheistä uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa ja vahvistaa hänen omia voimavarojaan.

Kurssia ohjaa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja. Ohjelmaan sisältyy eri asiantuntijoiden mm. fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin ja seksuaaliterapeutin luentoja, ryhmätyöskentelyä, ohjattua ja omatoimista liikuntaa sekä vapaa-ajan toimintaa.

Kurssille valitaan hakemusten perusteella 8 paria (syöpäpotilas ja läheinen). Lisätietoa kurssista ja hakulomakkeen saa Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelusta >yhteystiedot. Hakulomakkeen voi myös itse täyttää ja tulostaa alla olevasta pdf-tiedostosta. Täytetty hakemus lähetetään Saimaan Syöpäyhdistykseen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Kurssi on osanottajille maksuton. Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

>Gynekologinen parikurssi 2019

Hakemuslomake syöpäpotilaiden kurssille

Kurssi päättynyt: Tanssi-liiketerapiaan painottuva kurssi Lappeenrannassa 6.3. – 8.5.2019.
Kurssiin sisältyy 10 tapaamiskertaa viikon välein. Kurssipaikka on Saimaan Syöpäyhdistyksen sali Lappeenrannan keskustassa, Maakuntagalleria, Kauppakatu 40 D.

Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, mm. elämänmuutokset, omat voimavarat ja vahvuudet, minäkuvan vahvistaminen, tunteet liikkeessä, rentoutuminen, kosketus ja hoiva, vuorovaikutuksen voimat. Teemoja tarkennetaan jokaisen tapaamiskerran jälkeen kuntoutujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tanssi-liiketerapian menetelminä käytetään mm. kehotietoisuustyöskentelyä, läsnäolo-, rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia, luovaa liikettä, leikkiä, musiikkia, kuvatyöskentelyä. Kokemuksia jaetaan sanallisesti terapeutin ja ryhmän kanssa.

Kurssia ohjaa tanssi-liiketerapeutti, tanssistudio TwoStepin ja Kehon Polun yrittäjä Katja Puranen.

Kurssi on tarkoitettu syöpään sairastuneille tai syövän sairastaneille. Kurssille valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella 8 osallistujaa. Hakemukset käsitellään ja haastattelut tehdään, kun hakuaika on päättynyt. Kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Kurssille osallistuminen on maksutonta. Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Kurssi päättynyt: Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi 18.-22.3.2019 Imatran Liikunta- ja Kuntoumiskeskuksessa Imatran Kylpylä.
5-päiväinen laitoskurssi on tarkoitettu parantumatonta syöpää sairastaville ja heidän avio-/avopuolisoilleen.

Kurssin ohjelmaan sisältyy ohjattuja pienryhmäkeskusteluja, kevyttä liikuntaa, ulkoilua ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssin ohjaajina toimivat Saimaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja sekä toimintaterapeutti, fysioterapeutti, psykologi, palliatiivinen sairaanhoitaja ja vapaa-ajanohjaaja.

Kurssilla on tilaisuus käsitellä omia kokemuksia sairaudesta ja tunteista ja tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia syöpäpotilaita ja heidän puolisoitaan. Kurssilla saa tietoa oireenmukaisesta hoidosta ja keinoja jokapäiväiseen selviytymiseen. Kurssi auttaa myös puolisoa sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja vahvistaa hänen voimavarojaan.

Kurssille valitaan hakemusten perusteella 8 paria.  Täytetty hakemus lähetetään Saimaan Syöpäyhdistykseen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan, onko tullut valituksi kurssille.

Kurssi on osanottajille maksuton. Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Henkilötietojen käsittely sopeutumisvalmennuskurssien yhteydessä

Mitä sopeutumisvalmennus on?

Toteutamme lahjoitus- ja testamenttivaroin myös virkistyspäiviä ja -kursseja syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen.

Muut Syöpäjärjestöjen kuntoutuskurssit

Voi hakea myös muille Syöpäjärjestöjen ja Kelan järjestämille kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille. Kursseja järjestetään eri puolilla Suomea. Vuoden 2019 sopeutumisvalmennus- ja virkistyskurssien opas löytyy alla olevasta linkistä.

Sopeutumisvalmennus- ja virkistyskurssit 2019

Kelan esite syöpäkuntoutus

Kelan kurssit syöpään sairastuneille 2020

Tarkempia tietoja Kelan kurssien sisällöistä ja ajankohdista löydät myös osoitteesta www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku. Käytä hakusanaa syöpä.
Kelan kursseille voit hakea Kelan kuntoutushakemuksella KU132. Liitteenä tulee olla lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys. Hakemus lähetetään oman paikkakunnan Kelan toimistoon. Haku päättyy, kun kurssi on täynnä, joten hakea kannattaa heti.

Kelan kuntoutushakemus KU132